บอลโลก World Cup 2022 กู้โลกได้อย่างไร

⚽️ มิติใหม่ สนามแข่งขัน World Cup 2022 สะท้อนความยั่งยืนผ่านแนวคิดการออกแบบหมุนเวียน (Circular Design)

⚽️ ในอดีต เมกะโปรเจคมหกรรมกีฬาระดับโลก เช่น การก่อสร้างสนามแข่งขัน มักจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก

⚽️สนามแข่งขัน World Cup 2022 ก้าวข้ามผ่านแนวคิด “ถลุง-ผลิต-ทิ้ง (take-make-waste)” ที่ทำร้ายและก่อมลพิษแก่โลกเข้าสู่แนวคิดการออกแบบหมุนเวียนที่ยั่งยืนและอนุรักษ์โลกมากกว่า

♻️ แนวคิดการออกแบบหมุนเวียนนับเป็นจุดเริ่มต้นของศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) กล่าวคือกว่า 80 เปอร์เซนต์ของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมสามารถป้องกันไม่ไห้เกิดได้โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบ

♻️ Eduardo Souza สถาปนิกและนักวางผังเมืองชาวบราซิล กล่าวว่า การออกแบบหมุนเวียนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นวัสดุ น้ำ พลังงาน และช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนลดหรือยุติการสร้างขยะได้

🇶🇦 สนามแข่งขัน สเตเดียม 974 (Stadium 974) ได้ชื่อมาจากรหัสประเทศของกาตาร์คือ 974 ตั้งอยู่บริเวณริมท่าเรือ ราส อาบู อาบูดด์ (Ras Abu Aboud) ที่เป็นเขตอุตสาหกรรมในเมืองโดฮา สามารถจุผู้ชมได้ถึง 40,000 ที่นั่ง เป็นหนึ่งในสนามแข่งขัน World Cup 2022 ที่นำแนวคิดการออกแบบหมุนเวียนมาใช้

🏗️ โครงสร้างหลักของสนามกีฬาแห่งนี้เป็นโครงโลหะแบบโมดูลา (Modular-ระบบการก่อสร้างอาคารรูปแบบหนึ่งที่ลดความซับซ้อนของโครงสร้างอาคาร) และตู้คอนเทนเนอร์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว 974 ตู้ นับเป็นนวัตกรรมด้านสนามกีฬาแห่งแรกของโลกที่โครงสร้างทั้งหมดสามารถถอดออกไปใช้งานซ้ำสำหรับมหกรรมกีฬาอื่นๆ ได้ นอกจากนี้วัสดุส่วนอื่นๆ ยังถูกนำไปรีไซเคิลได้เช่นกัน

🏆 สเตเดียม 974 ได้รับการรับรองจากระบบการประเมินความยั่งยืนระดับโลก (Global Sustainability Assessment System (GSAS)) ระดับ 5 ดาว ซึ่งช่วยยืนยันว่า สนามแห่งนี้คืออาคารที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม ช่วยประหยัดต้นทุนในการก่อสร้าง ลดการใช้น้ำได้ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งลดปริมาณการเกิดขยะใหม่และมลพิษในพื้นที่ก่อสร้างได้จำนวนมาก และช่วยกู้โลกได้อย่างยั่งยืน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก:
https://today.line.me/th/v2/article/mNzzwm
https://www.bangkokbiznews.com/lifestyle/art-living/1039023
https://kindconnext.com/kindworld/circular-design/
https://thestandard.co/world-cup-stadium/
https://globalcompact-th.com/change/thai/innovation
https://www.solidsprout.com/post/stadium974
https://qatar2022.qa
https://www.mepmiddleeast.com/…/sustainability-stadium…
https://www.hbeamconnect.com/…/what-is-modular-system…/
https://www.arabnews.com/node/2154656/sport

ขอขอบคุณภาพจาก:
mepmiddleeast.com