หน้าแรก

สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียน
เพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค

Circular Economy Academy for Entrepreneurs and Consumers

News & Events

เกี่ยวกับเรา

“สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค (Circular Economy Academy for Entrepreneurs & Consumers) หรือ CE Academy ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของหอการค้าไทย กับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยมีปณิธานเพื่อยืนหยัด สานต่อพันธกิจด้านความยั่งยืนด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในระยะยาว”

…อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา

บริการของเรา

แพลตฟอร์มความรู้เศรษฐกิจหมุนเวียน