ติดต่อเรา

สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค

Circular Economy Academy for Entrepreneurs and Consumers

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (อาคาร 23 ชั้น 4)
126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

University of the Thai Chamber of Commerce (ฺBldg. 23, 4th Floor)
126/1 Soi Vibhavadee-Ransit 2, Ratchadapisek, Dingdaeng, Bangkok, 10400, THAILAND

Tel : (66) 02-6976392-4
Email : [email protected]