ปตท.จับมือ CE Academy ผลักดันนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน

สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค หรือ CE Academy มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขยายแผนงาน LET’S GROW CIRCULAR ร่วมขับเคลื่อนผู้ประกอบการภาคธุรกิจ โดยความร่วมมือกับ PRISM ของ ปตท. จัดอบรมผู้บริหารระดับต้นและกลางของบริษัท

โครงการ PRISM Circular Economy Workshop 2566 นำโดย คุณกำพล แจ้งสุทธิวรวัฒน์ ผรป. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี รศ.ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ ผู้อำนวยการสถาบัน และ ผศ.ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล พร้อมทีมวิทยากรขับเคลื่อนนวัตกรรมธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร 28 ชั่วโมง เพื่อจุดประกายแนวคิดและส่งเสริมทักษะการพัฒนานวัตกรรมที่มีเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นฐานสำหรับบริษัทในกลุ่มปตท. ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อขยายมิติของการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคธุรกิจทุกระดับ

หลักสูตร LET’S GROW CIRCULAR สำหรับ PRISM ได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของบริษัท โดยมีผลงานโครงการนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนรวม 6 โครงการจากทีมของบริษัทต่าง ๆ ในเครือที่เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ GC, IRPC, Thai Oil, OR และบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่ม ปตท. ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมร่วม 30 คนจะต้องผ่านกระบวนการในช่วงกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่าง 8 สิงหาคม ถึง 19 กันยายน 2566

ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร LET’S GROW CIRCULAR

Post date : 27/09/2023