ปลุกพลังเศรษฐกิจหมุนเวียน SMEs สมุทรสงคราม

ผู้ประกอบการร่วมเตรียมความพร้อมเศรษฐกิจหมุนเวียน กับหลักสูตร LET’S GROW CIRCULAR โดยสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียนฯ ม.หอการค้าไทย เริ่มนำร่องในภาคกลางกับ YEC และเครือข่ายหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม

สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค (CE Academy) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และคณะกรรมการเศรษฐกิจหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม หอการค้าไทย ร่วมกับ หอการค้าจังหวัด-ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC สมุทรสงคราม และ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) จัดอบรมเศรษฐกิจหมุนเวียนหลักสูตร LET’S GROW CIRCULAR Workshop มุ่งสร้างคุณค่าและส่งเสริมมูลค่าเพิ่มแก่ SMEs หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ BCG – เศรษฐกิจหมุนเวียน – สังคมคาร์บอนต่ำ กับ โอกาสของ SMEs” โดยมี คุณอุทัย ดำรงธรรม ประธานหอการค้าจังหวัดเป็นประธาน คุณทสม์ เจริญช่าง ประธาน YEC สมุทรสงคราม และ รศ.ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ ผู้อำนวยการสถาบัน CE Academy ร่วมเป็นเจ้าภาพ

กิจกรรม LET’S GROW CIRCULAR ครั้งนี้เป็นหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจหมนเวียน 1 วันเต็ม สำหรับผู้ประกอบการในเครือข่ายหอการค้าทั่วประเทศ มุ่งเน้นให้เรียนรู้ความท้าทายในกระบวนการทางธุรกิจ ค้นหาโอกาส และแผนภาพการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ SMEs ได้เข้าใจและสามารถปรับตัวด้วยนวัตกรรมทางทรัพยากรและการจัดการของเสียในสถานประกอบการของตนเอง โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและธุรกิจที่ยั่งยืน อาทิ รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธ์ และ ผศ.ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล ณ โรงแรมริเวอร์ตัน สมุทรสงคราม เมื่อเร็ว ๆ นี้

ภาพกิจกรรม LET’S GROW CIRCULAR สมุทรสงคราม

Post date : 30/06/2023