ภาคธุรกิจหนุน ศก.หมุนเวียน จัดประชุมที่ปรึกษา CE Academy

สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Board) ประจำสถาบัน ครั้งที่ 1/2566 หารือทิศทางการดำเนินงานและแนวทางการร่วมมือกับภาคธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนให้สอดคล้องกับแนวโน้มภาคการค้า การลงทุน การเกษตร และอุตสาหกรรม เนื่องจากผลกระทบอย่างสูงจากสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก เล็งแนวทางรับมือกับมาตรการจากภาคีระดับนานาชาติและระดับชาติเพื่อผดุงความยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบัน CE Academy ได้รับเกียรติให้การสนับสนุนจากเครือข่ายภาคธุรกิจของหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกอบด้วย คุณยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหาร SCG ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม หอการค้าไทย เป็นประธาน โดยมีกรรมการที่ปรึกษาจากภาคธุรกิจและผู้บริหารหอการค้าไทยเข้าร่วมการประชุมหารือครั้งนี้ อาทิ คุณประวิทย์ ประกฤตศรี ที่ปรึกษากลุ่มมิตรผล คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ TCP คุณกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย และคุณสลิลลา สีหพันธุ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด โดยมี รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี เป็นรองประธาน และ รศ.ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อม รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา รองอธิการบดีอาวุโสสายงานวิชาการและงานวิจัย ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชิคาโก อาคาร 21 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566

ภาพการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา CE Academy

Post date : 24/07/2023