ร่วมพันธมิตร AIS “คนไทย ไร้ E-Waste”

สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือ CE Academy ร่วมบันทึกภาพความร่วมมือกับพันธมิตรจากภาคส่วนต่าง ๆ ในโครงการ “คนไทย ไร้ E-Waste” โดยบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี   

เนื่องในวัน International E-Waste Day 2023 สถาบัน CE Academy ม.หอการค้าไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ AIS พร้อมภาคีเครือข่ายหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในโครงการ “คนไทย ไร้ E-Waste” สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมรณรงค์และร่วมผลักดันการจัดการปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีและเกิดคุณค่าอย่างยั่งยืนทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  เมื่อเร็ว ๆ นี้ (11 ตุลาคม และ 6 พฤศจิกายน 2566) 

การร่วมมือเป็นพันธมิตรครั้งนี้ ทางสถาบัน CE Academy ได้เปิดจุดรับทิ้ง ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต รีโมต คีย์บอร์ด เมาส์ ปลั๊กไฟ หูฟัง สายชาร์จ สาย USB อุปกรณ์ MP3 แบตเตอรีโทรศัพท์ (ไม่รวมถ่านไฟฉายและพาวเวอร์แบงก์) เพื่อจัดส่งผ่านบริการขนส่งฟรีจากไปรษณีย์ไทย ไปเข้าสู่กระบวนการจัดการที่ยั่งยืน  

Post date : 30/11/2023