ศึกษาดูงานเศรษฐกิจหมุนเวียน ในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ ปตท. 

คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม หอการค้าไทย เข้าร่วมเรียนรู้การออกแบบดำเนินงานเศรษฐกิจหมุนเวียนของธุรกิจ 3 แห่งในกลุ่ม ปตท. พร้อมทีมงานจากสถาบันเศรษฐกิจหมุนเวียนฯ (CE Academy) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

การนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้พัฒนากระบวนการในอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรของ ปตท. สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและมูลค่าที่เกิดจากกลไกและขั้นตอนต่าง ๆ ภายในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแต่ละธุรกิจในกลุ่ม ปตท. อาทิ   

บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เป็นโรงฟ้าขนาดเล็กที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย โดยเป็นโรงไฟฟ้าแบบเตาเผาเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย หรือ RDF (Refuse Derived Fuel) ที่ผ่านกระบวนการจัดการด้านคุณสมบัติของวัสดุ ค่าความร้อน ค่าความชื้น มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าและจัดจำหน่ายแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  

บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด หรือ ENVICCO อุตสาหกรรมรีไซเคิลพลาสติกที่ใช้แล้ว โดยนำมาผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลซึ่งมาจากผู้บริโภค 100% เป็น PCR (Post Consumer Plastic) คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล ภายใต้แบรนด์ InnoEco เช่น PCR-PET ซึ่งนำกลับมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ฮารุมิกิ (Harumiki) โรงเรือนอัจฉริยะปลูกพืชเมืองหนาวด้วยการส่งต่อความเย็นส่วนหนึ่งจากการแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ LNG ไม่ให้เหลือทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ โดยผนวกองค์ความรู้ทางวิศวกรรมและเกษตรกรรม มาควบคุมอุณหภูมิเพื่อเพาะปลูกไม้ผลอย่างสตรอว์เบอรรีสายพันธุ์ญี่ปุ่น “อากิฮิเมะ” (Akihime) และดอกไม้สวยงามนานาพันธุ์   

การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และธุรกิจในเครือ และด้วยการสนับสนุนจากคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม หอการค้าไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้ (10 พ.ย. 2566) 

Post date : 30/11/2023