เก็บมาฝากเพิ่มเติมจาก APEC 2022

เป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG จะเป็นจริงได้หรือไม่? เริ่มต้นอย่างไร?

รศ. ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้มุมมอง 8 ข้อ ที่จะช่วยผลักดันเป้าหมายกรุงเทพฯ ให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริง

https://www.thairath.co.th/scoop/interview/2556593
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล: ไทยรัฐออนไลน์

#APEC2022#BangkokGoals#BCG