SMEs ราชบุรี ร่วมนำร่องเศรษฐกิจหมุนเวียน โดย CE Academy  

สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียนฯ และ YEC ราชบุรี ร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการหอการค้า ราชบุรี กาญจนบุรี ปรับตัวสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน ในหลักสูตร LET’S GROW CIRCULAR ร่วมกับหอการค้าไทย นำร่องในภาคกลางต่อจากสมุทรสงคราม ก่อนขยายสู่เครือข่ายหอการค้าทั่วประเทศ 

สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค (CE Academy) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม หอการค้าไทย โดยมีนายยุทธนา เจียมตระการ ประธานกรรมการ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ราชบุรี สมุทรสงคราม รวมถึงเครือข่ายจากกาญจนบุรี ผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ LET’S GROW CIRCULAR Workshop โดยมี บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) ร่วมสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมมูลค่าเพิ่มแก่ SMEs ภายใต้หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ BCG – เศรษฐกิจหมุนเวียน – สังคมคาร์บอนต่ำ กับ โอกาสของ SMEs”

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้บรรลุเป้าหมายขั้นเริ่มต้นในการผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยความร่วมมือของทีม YEC จังหวัดราชบุรี นำโดยคุณมณฑาทิพย์ จันทร์สว่าง ประธาน และ รศ.ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ ผู้อำนวยการสถาบัน CE Academy พร้อมทีมวิทยากรสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ และ ผศ.ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล เมื่อเร็ว ๆ นี้ (7 ก.ค.2566)

ภาพกิจกรรม LET’S GROW CIRCULAR ราชบุรี

Post date : 24/07/2023