แพลตฟอร์มเครือข่ายเศรษฐกิจหมุนเวียน

เครือข่ายองค์กรและผู้ประกอบการ

รีไซเคิลอื่น ๆ


* ข้อมูลปรับปรุงจากหนังสือ “เงินทองจากกองขยะ” โดย SCG พ.ศ.2563

ลำดับชื่อบริษัทที่อยู่จังหวัดเบอร์โทรศัพท์ผลิตภัณฑ์
1ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (โครงการ Care The Whale)อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400กรุงเทพมหานคร02-009-9000ขวดแก้ว, ขยะที่รีไซเคิลไม่ได้